آریا توربین

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

رویداد ها

– ساخت پوشش sermetel wمطابق با نمونه خارجی
– ساخت پوشش
sermalloy jمطابق با نمونه خارجی
– ساخت پوشش
AL PAINTمطابق با نمونه خارجی ( ) TTP-P-28
– ساخت پوشش اوکا مطابق با نمونه روسی
– ساخت پودر متال اسپری
ATS 410مطابق با METCO 410
– برگزاری کلاس آموزشی در خصوص موتور هواپیما برای کلیه کارکنان
– شرکت در همایش تخصصی فرآوری مواد با لیزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر
– ساخت پودر آلومینیوم برنز ( کاربردی روی موتورهای توربینی )