پودر متال اسپری ATS 410

معادل METCO 410 میباشد. با کیفیتی بالا . دارای جواب آزمایش از آزمایشگاه رازی طبق نمونه آمریکایی تولید برای اولین بار در ایران. قیمت مناسب.

آلومینیوم اکساید AL2O3

مش های مختلف با کیفیت و خلوص بالا

پودر آمونیوم بروماید AMMONIUM BROMID

خلوص 99.95 صنعتی